صندوق پژوهش‌وفناوری غیردولتی نوآوری‌اجتماعی

معرفی

صندوق پژوهش‌وفناوری غیردولتی نوآوری‌اجتماعی
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نوآوری اجتماعی که ایده تاسیس آن از پژوهشکده شکل گرفت، وظیفه تامین مالی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تسهیل‌گری مالی، صدور ضمانت نامه‌ها و حمایت‌های مالی از ایده‌های نوآورانه در زمینه اجتماعی را بر عهده دارد. این صندوق بنا دارد تا نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی فعال در حوزه اجتماعی را نیز برای همکاری در صندوق با خود همراه کند. 

صندوق نوآوری اجتماعی با هدف کمک به توسعه و ارتقای نهادها و سمنهایی که در زمینه اجتماعی فعالیت می کنند و همچنین کمک به رفع معضلات اجتماعی تشکیل گردیده است. ماموریت اصلی این صندوق، کمک به گسترش پژوهش ها، فعالیت های اجتماعی نوآورانه و همچنین کمک به توسعه فناوری های کمک کننده در زمینه رفع معضلات اجتماعی است. با توجه به عدم وجود چنین صندوقی و همچنین فقدان حمایت های لازم از نهادها، موسسات و سمن هایی که در زمینه اجتماعی فعالیت می کنند توسعه و گسترش مشارکت نهادهای غیردولتی در حوزه اجتماعی بسیار محدود بوده و سازماندهی مناسبی نداشته است. از این رو، تاسیس و مشارکت این صندوق در فعالیت نهادهای درگیر در حوزه اجتماعی نه تنها می تواند باعث نظام مند تر شدن فعالیت ها آن ها شود بلکه اثربخشی فعالیت های این گونه نهادها نیز بیشتر می نماید. 

خدمات
 • ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات ضمانت‌نامه‌ای برای اجرای طرح‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها
 • جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق‌ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق
 • سرمایه‌گذاری خطرپذیر (vc) در طرح‌های پژوهشی و فناوری
 • مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت‌های پژوهشی و فناوری و دانش‌بنیان
 • تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح‌های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی‌ها به‌منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح‌ها
 • همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق
 • اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری
 • ارایه خدمات ارزیابی و امکان‌سنجی طرحهای کسب‌وکار و نظارت، ارزش‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی و فناوری
 • مشارکت در تدوین سیاست‌ها و اولویت‌ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق‌ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم‌افزایی حمایت‌های موجود در کشور
حوزه های فناوری

کلیه فناورهای کاربردی در حوزه اجتماعی

عملکرد
 • تدوین و توسعه مدل اشتغال با عنوان طرح شکوفا «هرلپتاپ یک شغل» با هدف مهارت افزایی فارغ التحصیلان بیکار به منظور تسهیل یافتن شغل مناسب و همچنین پرورش متخصصین مناسب با صنایع دانش بنیان (با همکاری شتابدهنده همنو)
 • سرمایه گذاری روی شرکت توس مبدع روش های nudge رفتاری برای کاهش مصرف برق در پیک مصرف 
 • طراحی و شبیه سازی الگوی بهینه سازی هوشمند بیمه ها برای افزایش اثربخشی نظام سلامت 
 • طراحی و شبیه سازی بهینه سازی مصرف گاز در دوران پیک
 • تدوین و توسعه مدل اشتغال در حوزه دامپروری در مناطق محروم سیستان و بلوچستان (با همکاری خیریه جمعیت امام رضایی ها)
 • تدوین و توسعه مدل صندوق های خرد با هدف تسهیل ارایه وام های خرد در مناطق محروم (با همکاری همنو)