سند راهبردی توسعه فناوری میکروالکترونیک

پروژه


کارفرما : ستاد فاوا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سال آغاز و پایان : ۱۳۹۵-۱۳۹۶

معرفی

سند راهبردی توسعه فناوری میکروالکترونیک
در اسناد بالادستی کشور خصوصا نقشه جامع علمی، فناوری‌های محوری و استراتژیک تشریح شده است. یکی از فناوری هایی که در طبقه‌بندی‌های مختلف اسناد بالادستی همواره جز فناوری اولویت دار و استراتژیک کشور محسوب شده، فناوری میکروالکترونیک است. فناوری میکروالکترونیک علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم بر رشد فناورانه کشور می‌تواند به شکل غیرمستقیم سطح فناوری ایران را در سایر صنایع مهم از جمله صنایع دفاعی، هوافضا، خودرو، کشاورزی و … ارتقا دهد. به منظور بهبود وضعیت کشور در فناوری‌های اولویت‌دار، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با تشکیل ستادهای توسعه برای این فناوری‌ها، موانع رشد و توسعه آن‌ها را مرتفع سازد. یکی از فعالیت‌های ستادهای مذکور از جمله ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی، تدوین سند توسعه ملی در حوزه مربوطه است. سند توسعه به عنوان یک ابزار مهم و اساسی، برای توسعه صنعت نیمه‌رسانا در کشور و دستیابی به جایگاهی والا در این فناوری راهبردی و اولویت‌دار حائز اهمیت است. در واقع تدوین سند توسعه به گسترش هدفمند این فناوری کمک می‌کند. به همین منظور پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف مسئولیت طرح تدوین سند راهبردی و ملی توسعه فناوری میکروالکترونیک را بر عهده گرفت. برای اجرای در این طرح، اقدامات مختلفی توسط پژوهشکده صورت گرفت. در گام نخست، ابعاد، محدوده، ضرورت و اهمیت موضوع بررسی شد. همچنین اسناد بالادستی مطالعه گردید و اسناد توسعه‌ای پیشین و سایر اسناد مربوطه نیز آسیب‌شناسی شد تا اشکالات پیشین مرتفع گردد. علاوه بر این زنجیره ارزش صنعت نیمه‌رسانا تشریح شده و جایگاه بزرگان دنیا در هر حلقه از زنجیره ارزش تشریح گردید. در ادامه توانمندی‌های کشور متناسب با حلقه های زنجیره ارزش واکاوی شده و نحوه ورود به صنعت با توجه به روند تحولات فناوری در آینده مشخص شد و در نهایت اقدامات مشخص و هدفمند متناسب با اهداف و استراتژی‌های سند حاضر و اسناد بالادستی تدوین گردید.

همکاران

دکتر علی ملکی

دکتر علی ملکی

 محمد اسماعیل‌زاده

محمد اسماعیل‌زاده

سعید سلیمانی

سعید سلیمانی

امیرعلی کریمی

امیرعلی کریمی

امین طریقی

امین طریقی

حمزه صادقی زاده

حمزه صادقی زاده