ارزیابی آثار اقتصادی تحریم بر صنعت پتروشیمی ایران

پروژه

اندیشکده انرژی
کارفرما : مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا
سال آغاز و پایان : 1398-1398

معرفی

ارزیابی آثار اقتصادی تحریم بر صنعت پتروشیمی ایران
این مطالعه با هدف ارزیابی آثار تحریم صنعت پتروشیمی ایران از منظر اقتصادی و نیز مروری بر مهم‌ترین تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر بازار محصولات پتروشیمی (از جنبه خوراک، سمت عرضه و تقاضای محصولات تولیدی) و تغییرات مؤثر بر پورتفوی سرمایه‌گذاری پتروشیمی ذیل وزارت رفاه انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، کیفی و گروه تمرکزی (Focus Group) از طریق مصاحبه با مدیران باتجربه فنی، حقوقی، بازرگانی، مالی و فعالان در بازارهای جهانی پتروشیمی بوده است.

چکیده

 گام‌های اصلی تحقیق شامل بررسی سبد سهامداری وزارت رفاه در صنعت پتروشیمی، شناسایی محصولات و شرکت‌های اصلی، بررسی مهم‌ترین روندهای بین‌المللی حاکم بر محصولات اصلی، شناسایی گلوگاه‌های اثرگذاری دو پارامتر تحریم و شیوع کرونا بر زنجیره کسب‌وکار شرکت‌ها، تدوین سناریوهای تغییر متغیرهای اصلی آسیب‌پذیر از تحریم و کرونا بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها و در نهایت جمع‌بندی تغییر سود (زیان) عملیاتی شرکت‌ها تحت سه سناریوی خوش‌بینانه، متوسط و بدبینانه، می‌باشد.
دسترسی به گزارش کامل پروژه:
لینک دسترسی


درباره پروژه

مرور روندهای کلان صنعت پتروشیمی در دنیا طی سال‌های اخیر ابهاماتی جدی در خصوص پایدار ماندن مزیت‌های فعلی پتروشیمی‌های ایرانی در میان‌مدت ایجاد کرده است. توسعه انفجاری صنعت پتروشیمی آمریکا با اتکا به منابع ارزان گاز طبیعی و اتان، حرکت فزاینده چین به سمت تأمین داخلی مواد اولیه پتروشیمی و هم‌چنین حفظ آهنگ رشد تولید پتروشیمی عربستان (به عنوان رقیب منطقه‌ای ایران) نشانه‌های اصلی تغییر تعادل فعلی در صنعت پتروشیمی دنیا هستند. تغییری که به معنای پایان روزهای خوش پتروشیمی‌های خاورمیانه با اتکا به خوراک سرشار و ارزان گازی است.

               از این رو، به منظور جلوگیری از تکرار تراژدی محدودشدن سهم ایران از کیک تجارت نفت خام دنیا و از طرفی کاهش فشار درآمدی ناشی از شیوع ویروس کرونا، لازم است تا راهبردهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت این صنعت از سوی بازیگران آن از جمله هلدینگ‌های زیرمجموعه وزارت رفاه مبتنی بر رصد رفتار بازیگران و در عین حال مواجهه اصولی و هدفمند با محورهای تأثیرپذیر از تحریم‌ این صنعت، ترسیم شود تا بدین ترتیب ضربه‌پذیری این صنعت از تحریم‌های احتمالی پیش‌رو تا حد امکان کاهش یابد.

حوزه های تخصصی