طراحی سند راهبردی- عملیاتی مشاغل نوین و دانش بنیان و الگوهای برگزاری رویدادهای کارآفرینی خلاق

پروژه

اندیشکده صنعت و توسعه پایدار
کارفرما : کمیته امداد امام خمینی (ره)
سال آغاز و پایان : 1400-1401

معرفی

طراحی سند راهبردی- عملیاتی مشاغل نوین و دانش بنیان و الگوهای برگزاری رویدادهای کارآفرینی خلاق

معرفی پروژه

ازآنجایی‌که توسعه مشاغل نوین، نوآورانه و دانش­بنیان یکی از دغدغه­های اصلی کمیته امداد محسوب می­گردد ازاین‌رو شناسایی، ساماندهی و هدایت زیست‌بوم توسعه فناوری و نوآوری در مناطق مختلف اقتصادی تحت پوشش کمیته امداد جزو اهداف اصلی آن به شمار می­رود. یکی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه فناوری، نوآوری و ایجاد و توسعه مشاغل دانش‌بنیان در هر حوزه، برنامه­ریزی بر اساس اولویت‌ها و مزیت‌ ­هاست. تدوین سند راهبردی و ترسیم نقشه راه، مسیر دستیابی به اولویت‌ها، بهره­مندی از مزیت­ها و دستیابی به طیف گسترده‌ای از اهداف است. با توجه اینکه اقتصاد دانش‌بنیان و مشاغل مرتبط با آن در دستور کار اصلی حوزه اشتغال کمیته امداد قرار دارد، طراحی و تدوین سند راهبردی- عملیاتی مدیریت مشاغل نوین، نوآورانه و دانش‌بنیان می­تواند یک نقشه راه جامع و آینده‌نگر شامل مبانی، اهداف، سیاست‌ها، راهبردها، ساختارها را در اختیار برنامه­ریزان کمیته امداد قرار دهد.

با توجه به ویژگی زمینه‌ای بودن نوآوری و کارآفرینی و تأثیرگذاری عوامل گوناگون خاص مرتبط با زمینه هر منطقه، عدم توازن منطقه­ای گسترده در کشور و برای ایجاد فرصت­های برابر برای کارآفرینی اجتماعی، اتخاذ رویکردی منطقه‌ای جهت سیاست‌گذاری و تدوین سند راهبردی- عملیاتی مدیریت مشاغل نوین، نوآورانه و دانش‌بنیان کمیته امداد در مناطق گوناگون ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس در این طرح، بر اساس گونه شناسی انجام شده از مناطق کشور، سند راهبردی- عملیاتی مدیریت مشاغل نوین، نوآورانه و دانش‌بنیان کمیته امداد با تأکید و تمرکز بر عوامل زمینه‌ای وابسته به  مناطق تحت پوشش، انجام می‌شود. رویکرد کلان حاکم بر این پروژه، نظام نوآوری منطقه­ای است و در آن از راهبرد نوآوری منطقه­ای برای مزیت گرایی هوشمند (RIS3) بهره­برداری می‌شود. فرایند کشف فرصت­های کارآفرینی در رویکرد راهبرد مزیت گرایی هوشمند به کمیته امداد امکان خواهد داد تا از طریق کشف مزیت­ها، اولویت­ها و فرصت‌های کارآفرینی مناطق تحت پوشش خود، تنها تعداد مشخصی از حوزه‌های راهبردی و مزیت دار را با اعمال تغییراتی نوآورانه و فناورانه مشخص نموده و به توسعه همگام با عدالت اجتماعی در مشاغل نوین، نوآورانه و دانش­بنیان مناطق تحت پوشش و مبتنی بر مزیت مناطق بپردازد.

از طرفی در شرایط کنونی به‌منظور توانمندسازی مددجویان در راه­اندازی کسب‌وکارهای نوپا، لازم است الگو و پلتفرم بهینه برگزاری رویدادهای کارآفرینی، ناظر به مددجویان خلاق در مناطق مختلف تحت پوشش کمیته امداد طراحی شود. این کار برای استفاده از همه ظرفیت­های ممکن در داخل کمیته امداد و همچنین بهره­مندی از ظرفیت‌های خارج از آن و نیز به هم رساندن طرف عرضه و تقاضا در فرایندهای نوآوری و کارآفرینی ضرورت دارد.

حوزه های تخصصی