اندیشکده حکمروایی فرهنگ و صنایع خلاق

معرفی

اندیشکده حکمروایی فرهنگ و صنایع خلاق

ماموریت ما:

سیاست‌گذاری و حکمروایی فرهنگ و صنایع خلاق و تحلیل اثرات متقابل سیاست‌های عمومی، فرهنگ و عرصه‌های پیشرفت.

ورود در دومین چهلواره‌ی انقلاب اسلامی که با آغاز سده‌ی جدید هجری شمسی همزمان شده است، نگاهی نو، آسیب‌شناسانه و روزآمدساز، به مجموعه‌‌ای از زیرساختهای تمدنی را ضروری می‌سازد. در رأس این مجموعه، مقوله‌ی فرهنگ است. فرهنگ، جهت دهند‌ه‌ی همه‌ی اقدام‌های اساسی و زیر بنائی جوامع بشری و شتاب‌دهنده یا کُندکننده‌ی آن است.
در این مقطع، ارتقاء نگاه و احساس مسئولیت متصدیان فرهنگی و نخبگان و فعالان عرصه‌های گوناگون کشور به مقوله‌ی فرهنگ و پدیدآمدن این باور عمیق که فرهنگ‌سازی در هریک از اجزاء تمدّنی جامعه، برترین وسیله‌ی پیشرفت و موفقیت آن و بی‌نیازکننده از ابزارهای الزام‌آور و تحکّمی است، بسیار اهمیت دارد.
اندیشکده فرهنگ و صنایع خلاق با نام مستعار حرف (حکم‌روایی فرهنگی) در راستای تحقق این مهم در عرصه فرهنگ و صنایع خلاق ایجاد شد.اندیشکده حرف تلاش دارد فعالیت‌های متنوعی از جمله گزارش‌های سیاستی، نشست‌های تخصصی، رویدادها، گزارش‌های آماری سالیانه و پژوهش‌های کاربردی در محورهای کاری زیر انجام دهد.

  • اثرات فرهنگی تصمیمات سیاسی – اقتصادی کشور و تلاش در جهت ارائه پیوست فرهنگی اقدامات کلان
  • کلان روندهای فرهنگی شکل‌ گرفته در کشور و بیان دلالت‌های سیاستی جهت تغییر وضع موجود به سمت وضع مطلوب
  • آثار تصمیمات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سایر کشورها بر وضعیت فرهنگی داخل ایران
  • بررسی وضعیت صادرات صنایع فرهنگی در کشور، مراودات تجاری با سایر کشورها و ارائه پیشنهادات سیاستی در راستای صدور فرهنگ ایرانی اسلامی
  • شرح وضعیت صنایع فرهنگی در کشور و ارائه پیشنهادات سیاستی تحول‌آفرین در صنایع فرهنگی