اندیشکده صنعت و توسعه پایدار

معرفی

اندیشکده صنعت و توسعه پایدار

از ۱۹۸۷ که اصطلاح “توسعه پایدار” در سازمان ملل متحد مطرح شد، صنعت و نقش آن بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیست، محور مباحث این نهاد بین‌المللی و سایر نهادهای سیاست‌گذاری و سیاست پژوهی مرتبط با این حوزه بوده است. هم‌اکنون در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار یک نوع وفاق جمعی بین سیاست‌گذاران به وجود آمده است. این اجماع به این نکته اشاره دارد که دولت و فعالان غیردولتی در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی خود، لازم است تا همگرایی و برنامه صنعتی ویژه‌ای داشته باشند. با این نگاه، پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف از بدو تأسیس خود در سال ۱۳۸۷، یکی از حوزه‌های فعالیتی اصلی خود را به صنعت و توسعه پایدار اختصاص داده است. با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در پژوهشکده، این محور به دنبال پیاده‌سازی جدیدترین روش‌های سیاستگذاری صنعتی با رویکرد اتکا به منابع و ظرفیت‌های منطقه‌ای و ملی است. از این رو، حوزه عملکردی اندیشکده صنعت و توسعه پایدار، وسعت قابل توجهی دارد و از سطوح کلان سیاستگذاری تا سطح خرد و شرکت‌ها را در بر می‌گیرد.مطابق با این هدف، شش برنامه برای اندیشکده صنعت و توسعه پایدار تعریف شده است. مدرسه توسعه پایدار، سیاستگذاری امور زیرساختی، تانا (توسعه اکوسیستم نوآوری ایران)، آفاق (ارتقا و جذب دانشجویان بین‌الملل)، توسعه اجتماعی و آموزش عالی، برنامه‌های این حوزه هستند. هر یک از این برنامه‌ها در حوزه‌های مشخصی از صنعت و توسعه پایدار ورود کرده‌اند برای مثال مدرسه توسعه پایدار به تقویت و ارتقای دانش، مهارت‌ و نگرش‌ نهادها و فعالان توسعه پایدار، می‌پردازد. گسترش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی از طریق مشارکت بخش خصوصی، هدف برنامه توسعه امور زیرساختی است. برنامه تانا در قالب اندیشه‌هایی همچون نظام نوآوری منطقه‌ای، مزیت‌گرایی هوشمند و نظام نوآوری بخشی به دنبال توسعه پایدار و نوآورانه فعالیت‌های صنعتی در کشور است. برنامه آفاق سعی دارد با رویکردی علمی-پژوهشی گزارش‌های سیاستی از موانع و چالش‌های جذب دانشجویان بین‌المللی تهیه کند و با ارتباط‌گیری و رایزنی با سیاست‌گذاران، در تغییر سیاست ها و رفع موانع توسعه این حوزه نقش آفرینی کند. در برنامه توسعه اجتماعی به دنبال مطالعه، آسیب شناسی و ارائه راهکارهای سیاستی توسعه از منظر اجتماعی هستیم. در این برنامه تاکنون موضوعاتی نظیر حکمرانی نظام احسان و نیکوکاری، مطالعه تطبیقی سیاستگذاری کشورهای منطقه در مواجهه با همه گیری جهانی کرونا، بررسی تجارب دنیا در زمینه سیاستگذاری علوم انسانی و اجتماعی و نقش نهادهای واسط در تامین مالی، حمایت و کاربردی سازی این علوم در جهت حل مسائل اساسی کشورها، و مطالعه خاستگاه زیست بوم اندیشکده ها و پژوهشکده های سیاستگذاری در جهان و ایران و نقش نوین آنها در حل مسائل حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته اند.لازم به ذکر است که هر یک از برنامه‌های اندیشکده صنعت و توسعه پایدار متناسب با هدف بنیادین خود، در طی سالیان اخیر پروژه‌ها و فعالیت‌های مختلفی را انجام داده‌اند که توضیحات آن‌ها در صفحه هر یک از برنامه‌ها در این سایت آمده است.

حوزه های تخصصی

پروژه ها